In 2020 is vanuit de gemeente Groningen het idee ontstaan om een platform op te richten wat zorgt voor verbinding tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dit platform is Omarm Groningen geworden. Maatschappelijke organisaties werken hierbij nauw samen via Link050 en leveren lokaal sociaal maatschappelijke vraagstukken aan. Deze vraagstukken worden door de inzet van het bedrijfsleven opgepakt.

Nu Omarm Groningen inmiddels een aantal jaren draait vinden wij het waardevol om bij het Omarm netwerk na te vragen hoe zij de samenwerking met en de bijdrage van Omarm Groningen ervaren. Gezien het feit dat uw organisatie één van deze netwerkpartners is, vragen we u om onderstaande vragenlijst (anoniem) in te vullen. Uw mening is van waarde en kan ons helpen het Omarm netwerk verder te brengen om vervolgens meer impact te kunnen creëren in Groningen.