Oude Bieb stimuleert digitale vaardigheden vrijwilligers met hulp van donaties

Via de Omarm Challenge zijn de Oude Bieb en GroBusiness met elkaar in contact gekomen. Je leest hun verhaal hier.

Fen Strating is Algemeen Coördinator van de Oude Bieb, een bijzonder wijkinitiatief waar bewoners de beslissingen nemen. Maar liefst 36 vrijwilligers zetten zich in voor verschillende projecten, zoals een kringloopwinkel en de sociale huiskamer, een ontmoetingsplek waar mensen terecht kunnen voor een praatje. Aan Fen de taak om ervoor te zorgen dat deze vrijwilligers hun werk kunnen doen en dat alles soepel verloopt. Elke week overlegt zij met de verschillende coördinatoren van de diverse afdelingen om de wensen en behoeften van vrijwilligers te bespreken.

Enige tijd geleden werd duidelijk dat er vraag was naar een basiscursus voor het gebruik van Microsoft Word en Excel. Een geweldige kans om mensen te helpen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden en hen de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen. Een probleem: daarvoor had de Oude Bieb laptops nodig. Fen vertelt lachend over de computers die de organisatie heeft staan: ‘Die zijn zo oud dat er geen updates meer op kunnen worden geïnstalleerd. Onze organisatie heeft veel te maken met armoedebestrijding en we willen ons richten op een doelgroep die het minder breed heeft. We bieden bijvoorbeeld gratis koffie en thee aan in onze sociale huiskamer. En omdat we afhankelijk zijn van subsidies en inkomsten uit onze kringloopwinkel, betekent dat keuzes maken en prioriteiten stellen waardoor we simpelweg geen geld hadden voor nieuwe laptops.’

Dan komt de Omarm Challenge voorbij. Voor de Oude Bieb de gelegenheid om nieuwe kansen te ontdekken en hun organisatie verder te ontwikkelen. Met succes! Grotendeels dankzij John Sportel van GroBusiness, eigenaar van een eigen softwarebedrijf. Fen: ‘John heeft ons inmiddels aan een aantal laptops geholpen, voor ons een enorme bijdrage. John is een zeer behulpzame en praktische man, wat natuurlijk fantastisch is. Nu kunnen we onze vrijwilligers trainen en hen de mogelijkheid bieden om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen.’

Naast basiscursussen biedt de Oude Bieb ook vervolgtrainingen aan, waarbij ze stilstaan bij de wensen en ambities van vrijwilligers. Op deze manier dragen ze bij aan de professionele ontwikkeling van mensen en bieden ze ondersteuning bij het verkennen van nieuwe interesses en mogelijkheden. De vertrouwde omgeving waarin dit alles plaatsvindt, biedt niet alleen de nodige veiligheid en geborgenheid, maar geeft ook een enorme boost in zelfvertrouwen, volgens Fen: ‘Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd en erkend dankzij het begrip en verantwoordelijkheid die ze van ons ontvangen.’

Met de hulp van gulle donaties zoals die van John Sportel, kan de organisatie haar belangrijke werk voortzetten en mensen helpen bij het ontwikkelen van deze belangrijke vaardigheden. De groeiende vraag naar basiscursussen laat zien dat er nog veel te doen is. Fijn dat de Omarm Challenge een steentje bij heeft kunnen bijdragen.


Tekst geschreven door: Floor Jansen