Jongeren gaan samenwerking aan om impact te maken

Op dinsdag 28 november kwamen meer dan 50 enthousiaste deelnemers samen bij The Social Hub voor de inspiratiesessie van Omarm Groningen over de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Een diverse groep, bestaande uit ondernemers, jongerenwerkers, studentenverenigingen, ambtenaren, onderwijzers, cultuurinstellingen, en maatschappelijke organisaties, werd geïnformeerd over de kansen die MDT biedt aan jongeren tussen 12 en 30 jaar.

MDT stelt jongeren in staat om gedurende enkele weken tot maanden hun talenten te ontwikkelen, nieuwe mensen te ontmoeten buiten hun leefwereld, en zich in te zetten voor anderen en de samenleving. Van het organiseren van buurtactiviteiten tot het bieden van taalles aan nieuwkomers of het begeleiden van eenzame ouderen als buddy, MDT bevordert de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren en helpt hen hun plek te vinden in de samenleving.

De inspiratiesessie bood niet alleen inzicht in MDT, maar benadrukte ook de mogelijkheden voor bedrijven, organisaties, en professionals om zich aan MDT te verbinden. Jongeren en organisaties die al deelnemen aan MDT kwamen aan het woord en deelden hun ervaringen. Door deel te nemen, kunnen organisaties jongeren extra ontwikkelingskansen bieden, de mogelijkheid om hun netwerk te vergroten en waardevolle ervaringen te delen.

Nynke Coenraads, regiocoördinator van MDT in provincie Groningen, deelde haar ervaringen na de bijeenkomst: “Na afloop spraken we veel geïnteresseerden, en zij gaven aan geïnspireerd te zijn. Wat ons betreft was het een geslaagde bijeenkomst, en we hopen dat deze mensen zich ook aansluiten bij MDT.

Omarm Groningen blijft een drijvende kracht in het verbinden van bedrijven en maatschappelijke organisaties om impact te vergroten.