Handlangers Omarm Groningen lossen het op

Teams van aanpakkers regelen kinderfietsen, tandpasta en goodiebags

Op donderdag 30 juni was de eerste Omarm Challenge Groningen, een initiatief van Omarm Groningen. Ruim 90 ondernemers en ondernemende mensen -handlangers- losten in vijftien teams ter plekke een sociaal maatschappelijk vraagstuk op. Maatschappelijke organisaties, handlangers en Omarm zijn enthousiast over de Challenge.

De oplossingen variëren van een leensysteem voor kinderfietsen, 600 goodiebags voor zomeruitjes van de Stadjerspas, het wegnemen van drempels zodat mensen zich sneller melden bij de Voedselbank tot een fietsbus die pitstops maakt langs scholen om kinderen fietsreparatieles te geven. De teams bedachten ook uitgiftepunten voor tandenborstels met tandpasta en de oproepen om in het eigen netwerk -via WhatsApp- klusmaterialen te rijden en ook zelf kleding te brengen naar kledingbank De Zeecontainer.

Vragen
Organisaties als de Voedselbank, Stichting Present, brugfunctionarissen, Stadjerspas en kledingbank De Zeecontainer legden hun vragen op tafel: Hoe komen we aan meer kinderfietsen? Hoe regelen we het transport van verf en klusmaterialen thuisbezorgd? Hoe kunnen we meer mensen uitnodigen de stap te zetten naar de Voedselbank? Hoe kunnen we meer mensen bij de tandarts krijgen en dagelijks poetsen stimuleren? Hoe leren we kinderen om zelf hun fiets te repareren? Hoe komen we aan 600 goodiebags voor de Stadjerspas? Hoe kunnen we meer kleding krijgen voor de kledingbank? En hoe kunnen we duurzame samenwerking krijgen tussen leveranciers en vrijwilligers?

De werkwijze om in teams ter plekke oplossingen te bedenken is nieuw voor Omarm Groningen. Eric Datema is de initiatiefnemer en motor van de aanpak. Datema: ‘Het werkt. Dat heeft deze middag laten zien. Het was heel warm, maar wat een energie kwam er los. De oplossingen van deze Challenge zijn slim, concreet en praktisch. Verder is er goed genetwerkt. Duurzame contacten zijn zo waardevol. We gaan dit zeker vaker doen.’

Omarm Groningen is het platform voor ondernemers die sociaal maatschappelijk van betekenis willen zijn. Het is de plek waar maatschappelijke organisaties hun vragen aanreiken. Die kunnen gaan over het aanpakken van armoede, het tegengaan van eenzaamheid of het oplossen van andere behoeften. Omarm Groningen verbindt ondernemend Groningen met partijen die zich inzetten voor mensen met een hulpvraag. Wie mee wil doen kan contact opnemen met Monique Huizenga, telefoon 06 – 8320 3369.