GasTerra maakt driedubbele klap

GasTerra wil graag projecten en initiatieven ondersteunen die gericht zijn op armoedebestrijding. Uit een aantal gesprekken tussen GasTerra en Omarm Groningen komt één ding duidelijk naar voren. Omarm Groningen heeft daar als geen ander zicht op. Zodoende worden de handen ineengeslagen met een fijne samenwerking als gevolg.  

Annie Krist, CEO van GasTerra, is blij met de samenwerking. ‘GasTerra is een in Groningen gevestigd bedrijf en wij vinden het zeer belangrijk om aandacht te besteden aan armoedebestrijding in de stad. Maatschappelijke projecten als Omarm Groningen verdienen absoluut onze aandacht. Zeker in deze Corona-periode.’

Na wat mixen en matchen ontstaat er een win-win-win situatie. Eén ondernemer, drie keer plezier. Want met deze driedubbele klap ontvangen Stichting de Computerbank, de Stadjerscamping en brugfunctionarissen een flinke donatie.

Stichting de Computerbank 

Stichting de Computerbank richt zich op het in bruikleen geven van computers aan mensen die dat zelf niet kunnen betalen. Belangrijk voor kinderen die zo een mogelijkheid krijgen te ontsnappen aan de armoede waarin zij opgroeien. Bovendien is een computer in deze tijd, waarin veel scholieren thuis les krijgen, echt onmisbaar. Samen met DIG050, een soort dagbesteding gericht op personen die iets met computers hebben, zorgt Stichting de Computerbank ervoor dat alle computers als nieuw zijn. 

Met de donatie van GasTerra is het voor de stichting mogelijk meerdere laptops aan te schaffen. Iets waar grote behoefte aan is omdat de vraag vanuit gezinnen en scholen blijft komen.  

Stadjerscamping 2021 

Voor heel veel kinderen is het na de zomervakantie anders als ze op school worden gevraagd wat ze in de vakantie hebben gedaan. Om dan niets te kunnen delen terwijl vriendjes en vriendinnetjes hun avonturen in geuren en kleuren uitleggen, kan lastig zijn. De Stadjerscamping biedt hen een oplossing door deze gezinnen een onvergetelijk driedaags kampeeravontuur te bieden in de Suikertuin in Groningen.  

De donatie van GasTerra zorgt ervoor dat er dit jaar nog meer gezinnen onder de Grunniger sterrenhemel kunnen kamperen. 

Ondersteuning basisscholen – brugfunctionarissen  

Brugfunctionarissen werken op scholen waar veel kinderen op zitten die opgroeien in armoede. Door het organiseren van allerlei activiteiten proberen zij kinderen een goede basis mee te geven voor de toekomst.. Ook staan ze in contact met ouders en helpen ze met allerlei praktische zaken. Het contact met de kinderen is, zeker nu dat vanwege Corona moeizamer is, enorm belangrijk en biedt inzicht in de thuissituatie.

Kleinschalige acties zoals ‘bak-pakketten’ waarbij ouder en kind samen iets lekkers bakken, of het verstrekken van spelpakketten zorgen voor ‘glimlachmomenten’ die de brugfunctionaris wil bereiken. Met de financiële bijdrage van GasTerra is het vaker mogelijk deze acties op te zetten.