Omarm Challenge Groningen

Op donderdag 24 oktober organiseren wij weer de succesvolle Omarm Challenge Groningen. De voorgaande edities waren namelijk een groot succes! Deze bijeenkomst duurt van 15.00 – 17.30 uur.

Teams van bedrijven, medewerkers, ondernemers en ondernemende mensen gaan tijdens deze bijeenkomst een sociaal maatschappelijk vraagstuk oplossen. Elk team krijgt deze middag de tijd om met de beste oplossing te komen. Dat kan een advies, een voorstel of zelfs al een concrete uitkomst zijn. Wij sluiten gezamenlijk af met een borrel. Meld je aan als handlanger, per team of individueel, of dien een vraag in vanuit een maatschappelijke organisatie.

Aanmelden kan via info@omarmgroningen.nl


Omarm Challenge Groningen
Donderdag 24 oktober 15.00 – 17.30 uur

Waar?
Nader te bepalen in Groningen