Stichting Urgente Noden

Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen en Drenthe verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. De stichting geeft geld voor bijvoorbeeld woninginrichting, huishoudelijk apparatuur, tandartskosten, levensonderhoud, kleding en ID-bewijzen.

Initiatief

SUN Groningen en Drenthe verstrekt giften aan inwoners van de deelnemende gemeenten in Groningen en Drenthe. Zo’n gift kan van alles zijn. Zo kregen we ooit een aanvraag voor een vloer en gordijnen voor een alleenstaande man. Meneer is, vanwege een scheiding, recent verhuisd. Hij heeft zijn woning deels kunnen inrichten met gekregen spullen, via weggeef-websites. In de woning ontbreekt nog een deel van de vloer op de benedenverdieping en er ontbreken gordijnen voor de ramen. De man heeft een zoontje die om de week bij hem is en daarom is het belangrijk dat de woning een thuis is.

Meneer krijgt begeleiding om de gebeurtenissen in het verleden een plek te geven en zijn leven weer op de rit te krijgen. Zijn inkomen bestaat uit een PW-uitkering en de toeslagen van de belastingdienst, waardoor er maandelijks weinig geld overblijft om een buffer op te bouwen voor onvoorziene uitgaven. Er is geen spaargeld beschikbaar. De aanvraag van bijzondere bijstand en een lening bij de kredietbank zijn beide afgewezen. SUN Groningen en Drenthe schoot te hulp en heeft een gift van € 450,- verstrekt voor een vloer en gordijnen.

Behoefte

Nederland kent veel regelingen en voorzieningen om iedereen volwaardig deel te laten nemen aan de samenleving. In de meeste gevallen werkt het stelsel goed. Maar soms ontstaan er schrijnende situaties waarin de wettelijke voorzieningen tekortschieten. Dan kan SUN Groningen en Drenthe uitkomst bieden. Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen alleen ingediend worden door medewerkers van instellingen waarmee SUN afspraken heeft gemaakt. SUN krijgt het geld dat ze uitkeert van fondsen en giften. De kosten van het SUN-bureau worden gedragen door de aangesloten gemeenten. Het fondsengeld wordt zodoende volledig besteed aan noodhulp. Wij komen graag in contact met ondernemers die ons financieel willen steunen.

Contact

Naam: Petra Yntema
E-mailadres: sun@groningen.nl
Klik hier voor meer informatie over SUN