Stichting Cash2Grow

Stichting Cash2Grow promoot spaarkringen voor mensen met een krappe beurs zodat ze sociaal en financieel weerbaarder worden. In spaarkringen motiveren en inspireren de leden elkaar om goed met geld, met zichzelf en met elkaar om te gaan. Wij ontwikkelen trainingsmateriaal, leiden begeleiders (beroepskrachten en/of vrijwilligers) op en starten spaarkringen in samenwerking met organisaties zoals gemeentes, welzijnsorganisaties of buurthuizen.

Initiatief

Spaarkringleden sparen een bedrag dat per lid en bijeenkomst kan verschillen. Als de groep dat wil, kunnen ook leningen aan de leden worden verstrekt. Na een periode van ongeveer 9 maanden krijgen de leden hun eigen spaargeld terug. Daarna begint de groep meestal weer opnieuw aan een spaarperiode. Spaarkringen gaan om zoveel meer dan sparen alleen. Het gaat om versterking van het sociale netwerk, van het zelfvertrouwen van de leden en om wat ze met onderlinge steun kunnen bereiken. De spaarkringbegeleiders krijgen 4 dagdelen training en wonen minstens 3 inspiratiebijeenkomsten bij. Aan het eind van het traject worden de begeleiders gecertificeerd en sluiten we een licentieovereenkomst af.

Behoefte

Onze ambitie voor de komende jaren is onze impact te vergroten in Groningen zodat de spaarkringen zich als een olievlek uitbreiden doordat gecertificeerde begeleiders zelfstandig nieuwe spaarkringen opzetten. Daarom zijn we altijd op zoek naar mensen en organisaties die het leuk vinden om een spaarkring te starten en te begeleiden. We willen daarbij vooral onze activiteiten in Groningen verdiepen en uitbreiden. We willen minder projectmatig en meer bedrijfsmatig werken om de continuïteit van de activiteiten te kunnen waarborgen. Daarom zijn we vooral op zoek naar cofinanciering om nóg meer spaarkringbegeleiders te kunnen opleiden. Daarnaast staan we ook open voor experts die ons op onze weg van stichting naar sociale onderneming kunnen adviseren.

Contact

Naam: Julie Marthe Lehmann
E-mailadres: j.m.lehmann@cash2grow.nl