Medewerkers / klanten met schulden goed doorverwijzen

omarm-groningen-tegen-armoede-helpen

Help Moedige Dialoog door als bedrijf in Groningen actief mee te doen door medewerkers en klanten met schuldenproblemen in een vroeg stadium door te verwijzen naar Nederlandse Schuldhulp Route om de financiële redzaamheid van Groningers te verbeteren.

Stichting Moedige Dialoog Groningen wil samen met ervaringsdeskundigen en meer dan 60 bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke instanties de financiële redzaamheid van de inwoners van Groningen verbeteren. Onze ambitie is om: de verleiding weg te nemen om schulden te maken; de financiële redzaamheid te bevorderen; schuldenproblemen sneller te signaleren en de schuldhulpverlening efficiënter te maken.

Behoefte

Om schuldenproblemen sneller te signaleren willen we dat bedrijven in Groningen actief meedoen en hun medewerkers en klanten met schuldenproblemen al in een vroeg stadium door te verwijzen naar de Nederlandse Schuldhulp Route. We komen graag met bedrijven in contact om hen te ondersteunen in dit doorverwijsproces. Onze hulp bestaat uit trainingen en workshops voor het voeren van allerlei gesprekken over financiële redzaamheid. Ook bieden we advies bij het opstellen van beleid over het begeleiden van medewerkers met geldzorgen.

Initiatief

In 2017 hebben we een hackethon gedaan met zo’n 50 mensen om oplossingen te vinden voor het vraagstuk: hoe kunnen mensen in armoede hun netwerk vergroten en versterken? Het winnende idee “Droomkaarten” hebben we in 2018 in praktijk gebracht. In het project “Droomkaarten” schreven mensen op de Voedselbank hun droom op. Iedereen kwam in een groep van zo’n 10-15 mensen. We vroegen hen elkaar te helpen in het realiseren van hun droom. Ze ontdekten dat ze veel voor elkaar kunnen doen en bouwden zo een nieuw netwerk op. Het project “Droomkaarten” is daarna opgenomen in het project “Stadjers Hand in Hand”

Contact

Thomas de Boer
06 54 25 10 70
moedige.dialoog.groningen@gmail.com
www.moedigedialoog.nl/